Palladio: de man en zijn werk

Andrea Palladio (1508-1580) is een van de architecten die een grote stempel heeft gedrukt op de bouwkunst. Hij groeide op in het begin van de moderne tijd, waarin het classicisme opnieuw in de armen werd gesloten. Met de verspreiding van de renaissance over heel Europa, vonden Palladio’s ideeën veel navolging. In ons land hoeven we slechts te wijzen op het Paleis op de Dam in Amsterdam en het Mauritshuis in Den Haag. Zelfs het Witte Huis in Washington draagt duidelijke sporen van Palladio’s stijl.

In deze publicatie wordt een aantal van de ruim zeventig bouwwerken beschreven die van Palladio bewaard zijn gebleven. Ze bevinden zich in en rond Vicenza, waar zich de kern van zijn architectuur bevindt. In drie delen wordt kort de geschiedenis van het welvarende Venetië beschreven en wordt de meester in de tijd gesitueerd. Vervolgens worden in tien afzonderlijke dagtrips villa’s en stadspaleizen van Palladio’s hand aangedaan en op onderhoudende toon toegelicht. Door de digitale vorm kan het materiaal vooraf worden bestudeerd, maar beter nog, ter plaatse. Veel plezier op deze ontdekkingstocht!