De schatten van Palladio

Renaissance, humanisme en verlichting

In dit vervolg op de inleiding komt aan bod hoe Venetië tijdens de renaissance de herleving, nabootsing of zo men wil de wedergeboorte van de klassieke oudheid ondergaat. Dit zogenoemde classicisme krijgt door de opkomst van het humanisme ook in Venetië krachtige supporters. Palladio is er een van. Zijn architectuur bewijst een sterk gevoel voor symmetrie en harmonie. Het gebruik van zuilen bepaalt de proporties van de rest, zowel vanbinnen als vanbuiten, zo laat zijn nalatenschap zien. Dit deel licht onder meer toe hoe het gebruik van zuilen en kolommen mede door Palladio’s toedoen zo’n vijf eeuwen als belangrijke maatstaf van architectonische schoonheid in opleiding en praktijk heeft dienstgedaan.

€ 2,50
Renaissance, humanisme en verlichting
In winkelwagen