De schatten van Palladio

Palladio de man en zijn werk

Over Palladio, die met I quattro libri dell’architettura een standaardwerk schreef, is veel onbekend. We weten niet zeker of híj het is die begraven ligt in het praalgraf op de gemeentelijke begraafplaats van Vicenza. Ook over zijn uiterlijk bestond veel onduidelijkheid. Pas zeer recent is de daadwerkelijke beeltenis van de beroemde architect komen vast te staan. In deze derde en laatste inleiding wordt nader ingegaan op de man wiens architectuur al tijdens zijn leven internationale bekendheid genoot. Welke mensen waren van invloed op Palladio’s denken en doen? Wat maakt de villa’s van zijn hand zo uniek? Waaruit bestaat Palladio’s nalatenschap? Dit uitstekend geschreven deel geeft antwoord op deze en andere vragen.

€ 2,50
Palladio de man en zijn werk
In winkelwagen